BLi Medlem

Årsmedlemskap

  • Yrkesarbetande och organisationer 250 kr
  • Studerande och pensionärer           100 kr
  • Som student får du gratis medlemskap ditt första medlemsår.

 Betala till bankgiro: 5337-0706

 eller swisha till: 1231219583

När du betalar din medlemsavgift eller prenumerationsavgift skriv samtidigt till
katarina.landerstedt@gmail.com

LÖSENORD

Om du vill få tillgång till inloggningen till vår medlemssida där du kan ta del av gamla nummer av vår tidning Musikläraren ska du skicka ett mail till:
musiklararnasriksforening@gmail.com