Skrivelse om Musik på Gymnasiet

Musiklärarnas Riksförening 180127
 
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottet
lena.hallengren@riksdagen.se

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening tagit del av flera remissvar avseende regeringens promemoria, U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.
 
Det är med stor oro som vi konstaterar att flera remissinstanser uttalat kritik mot ett och till och med avvisat förslaget om ett återinförande av ett estetiskt ämne.  
Musiklärarnas Riksförening stöder förslaget och hänvisar till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening
 
Kristina Stenborg
Ordförande
 

There are no entries for this period.

2016 > 10

MR kommer att vara  på Skolforum tisdagen den 1 november. Du kommer ha möjlighet att träffa flera av medlemmarna i styrelsen.  Ta gärna kontakt med oss
för att diskutera viktiga musiklärarfrågor.


 


Länk till biljettköp (man måste ha köpt biljett till Skolforum innan man kan boka plats i programmet): http://invitepeople.com/events/10395
 
Musiklärarprogrammet - för att boka plats
http://invitepeople.com/public/seminars/4976
 
Artikel om bl a musiklärarprogrammet: 
http://www.skolforum.com/aktuellt/estetiska-amnen-i-specialprogram
 
Artikel om Makerspace (där uppgiften är att skapa musik):
 http://www.skolforum.com/aktuellt/makerspace-forum-digitala-laromedel-och-forum-larmiljoer---tre-spannande-platser-att-testa-inspireras-och-lara-nytt-pa

(OBS! Workshops på Makerspace är ännu inte publicerade, men göra det i början av juni)
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv