Skrivelse om Musik på Gymnasiet

Musiklärarnas Riksförening 180127
 
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottet
lena.hallengren@riksdagen.se

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening tagit del av flera remissvar avseende regeringens promemoria, U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.
 
Det är med stor oro som vi konstaterar att flera remissinstanser uttalat kritik mot ett och till och med avvisat förslaget om ett återinförande av ett estetiskt ämne.  
Musiklärarnas Riksförening stöder förslaget och hänvisar till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening
 
Kristina Stenborg
Ordförande
 

There are no entries for this period.

2016 > 06

MR besökte Musikk i Skolen  i Oslo den 9. september 2016. En fortbildningsdag «Musikklærernes dag».som arrangerades för  andra gången . Ett reportage kommer i nästa nummer av vår tidning Musikläraren.
 
För mer information om dagen: http://www.musikkiskolen.no/#!2016-musikklrernes-dag/c12rr.

Innehållet är också  intressant för svenska lärare. Ole Hamre har te x startat Fargespill-konceptet i Norge (www.fargespill.no), att få uppleva STOMP med Ante Skaug (från Glow music), att få höra om Veslefrikk-kompositionstävlingenoch -metoden (www.musikkfaget.no) samt att få höra om Syngende skole-satsningen i Norge (www.syngendeskole.no), en del av den nationella satsningen Krafttak for sang (www.krafttakforsang.no)

Alla de här projekten/koncepten är ganska unika och spännande och framför allt väldigt matnyttiga för musiklärare.

Inte minst kunde det ju också vara kul för norska och svenska musiklärare att få mötas och knyta kontakter! Kanske man genom sådana möten till och med kan skapa «vänskolor»?! Och få prata om utmaningar som finns generelt för musiklärarna i våra två länder…
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: fortbildning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv