Skrivelse om Musik på Gymnasiet

Musiklärarnas Riksförening 180127
 
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottet
lena.hallengren@riksdagen.se

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening tagit del av flera remissvar avseende regeringens promemoria, U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.
 
Det är med stor oro som vi konstaterar att flera remissinstanser uttalat kritik mot ett och till och med avvisat förslaget om ett återinförande av ett estetiskt ämne.  
Musiklärarnas Riksförening stöder förslaget och hänvisar till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening
 
Kristina Stenborg
Ordförande
 

There are no entries for this period.

2016 > 04

Årsmötet genomfördes lördagen 9 april på Artisten i Göteborg,

Malin Olah  samt Elin Andreasson är nya i styrelsen medan Torbjörn  Agerberg, Katarina Landerstedt, Rune Fredriksson samt Kristina Stenborg valdes för ytterligare ett år. Längst till höger på bilden syns avgående kassören Sven Rydgård.

Under det kommande verksamhetsåret kommer föreningen fortsätta att arbeta för att stödja musiklärare i landet. Extra fokus kommer vara:
- Digitalisering av föreningens tidning.
- Samarbete med Nordiska föreningen samt Skolforum
- Gymnasielärarenkäten
- Rekrytering av nya medlemmar till föreningen och styrelse.
- Undersöka orsaker till att  inte musikforskarna syns i den allmänna debatten.
- Föreningen ska vara mer officiellt aktiv i Facebookgruppen “Musiklärarna” bl a genom att visa vad föreningen anser och arbetar med.
- Att föreningen ska vara representerad på samtliga utbildningar för musiklärare i landet samt utarbetar riktlinjer för möjligheter för medlemmar till att ansöka om bidrag.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte

Snabbsök Aktuellt

Arkiv