Skrivelse om Musik på Gymnasiet

Musiklärarnas Riksförening 180127
 
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottet
lena.hallengren@riksdagen.se

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening tagit del av flera remissvar avseende regeringens promemoria, U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.
 
Det är med stor oro som vi konstaterar att flera remissinstanser uttalat kritik mot ett och till och med avvisat förslaget om ett återinförande av ett estetiskt ämne.  
Musiklärarnas Riksförening stöder förslaget och hänvisar till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening
 
Kristina Stenborg
Ordförande
 

There are no entries for this period.

2014 > 10

Du har möjlighet att träffa representanter för Musiklärarnas Riksförening på Skolforum.

Kassören Sven Rydgård kommer vara där både måndag 27/10 och tisdag 28/10, medan du kan möta Charlotte Zetterström under tisdagen.

Vi har valt att inte ha någon monter. Du hittar oss med  våra svarta tröjor på.
Läs hela inlägget »

Snabbsök Aktuellt

Arkiv