Skrivelse om Musik på Gymnasiet

Musiklärarnas Riksförening 180127
 
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottet
lena.hallengren@riksdagen.se

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening tagit del av flera remissvar avseende regeringens promemoria, U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.
 
Det är med stor oro som vi konstaterar att flera remissinstanser uttalat kritik mot ett och till och med avvisat förslaget om ett återinförande av ett estetiskt ämne.  
Musiklärarnas Riksförening stöder förslaget och hänvisar till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening
 
Kristina Stenborg
Ordförande
 

There are no entries for this period.

2014 > 06

Föreningens ordförande, Kristina Stenborg, medverkade i TV-programmet, Sverige, som bla handlar om att få vill utbilda sig i musik.

http://www.svt.se/sverige/se-program/del-20-51?autostart=true

Reportaget från Kapareskolan i Onsala startar ca 17.30 in i programmet.
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: mr i media

Snabbsök Aktuellt

Arkiv