Skrivelse om Musik på Gymnasiet

Musiklärarnas Riksförening 180127
 
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottet
lena.hallengren@riksdagen.se

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening tagit del av flera remissvar avseende regeringens promemoria, U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.
 
Det är med stor oro som vi konstaterar att flera remissinstanser uttalat kritik mot ett och till och med avvisat förslaget om ett återinförande av ett estetiskt ämne.  
Musiklärarnas Riksförening stöder förslaget och hänvisar till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening
 
Kristina Stenborg
Ordförande
 

There are no entries for this period.

2014 > 05

Musiklärarnas Riksförenings verksamhetsplan 2014

Beslutad vid styrelsemöte 2014-05-10

Musiklärarnas Riksförening skall under 2014:
bevaka och bilda opinion kring följande frågor:
 • lärarutbildningen i musik
 • lärarlegitimation
 • förutsättningar för musiklärare att arbeta enligt LGR11
 • musikämnet på gymnasiet

genom att:
 • aktivt medverka vid större musikpedagogiska konferenser
 • formulera skrivelser, samt aktivt uppvakta beslutsfattande instanser och media
 • följa upp Skolverkets bedömningsstöd och den nationella utvärdering som förväntas 2015
 • utkomma med tre-fyra nummer av föreningens tidning, ”Musikläraren”, under året
 • uppgradera föreningens hemsida med aktuell information
 • samarbeta med fackförbunden och andra ämneslärarföreningar
 • informera om fackliga och musikpedagogiska frågor


Övrig verksamhet:
 •  
 • arbeta med rekrytering av medlemmar och av kontaktpersoner i olika delar av landet
 • genomföra minst fyra protokollförda styrelsemöten
 • stödja medlemmar i deras kontakter med fackförbund, Utbildningsdepartementet, Skolverket, arbetsgivare etc
 • sprida information om aktuell kompetensutveckling för musiklärare
 • aktivt stimulera medlemmarna till engagemang i utbildningspolitiska frågor
Läs hela inlägget »
Etiketter: verksamhetsplan

Snabbsök Aktuellt

Arkiv