There are no entries for this period.

2013 > 10

Styrelsen för MR har under hösten 2013 haft två sammanträden, 17/8 och 19/10. Nästa styrelsemöte kommer att vara i januari 2014.

I samband med höstens möten har styrelsen bland annat arbetat med att

  • vidareutveckla  MR:s nya hemsida
  • följa upp uppvaktningen hos SKL i oktober 2012 i form av skrivelse
  • planera innehållet i Musikläraren
  • diskutera lärarutbildningen i musik där i nuläget alltför få utbildas till grundskolan
  • planera besök hos musiklärarutbildningar i Växjö, Stockholm och Göteborg
  • följa upp LR:s enkätundersökning av musiklärare: Stäm upp!
  • uppdatera Arbetsförmedlingens beskrivning av musikläraryrket till en mer modern version
  • utforma ett nytt upprop för mindre undervisningsagrupper den 4/10
  • följa upp vilka problem lärarlegitimationen har medfört för vissa grupper av musiklärare.


Skicka gärna synpunkter till styrelsen under
Kontakt till höger på hemsidan! 

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

Snabbsök Aktuellt

Arkiv