Forskning/Pedagogik

MR samlar här information om forskning, musikpedagogik samt material från myndigheter som t ex Skolverket.  Det kan vara avhandlingar, examensarbeten,  rapporter eller artiklar som vi tror att du som musiklärare kan ha nytta av att läsa och känna till. På denna sida finns också länkar samt material i ett pdf-arkiv längst ned.
 

I januari disputerade Anna-Karin Kuuse på Umeå Universitet.
Hennes avhandling tar upp det faktum att man inte enbart är musiklärare utan att det i yrkesrollen ingår mycket annat som mer grundar sig i läroplanes första och andra kapitel. Man är också fostrare och socialarbetare.

Länkar:
Läs pressreleasen
Läs hela avhandlingen

Läs hela inlägget »