Sjung svenska folk

Alice Tegnér, en av de främsta skaparna av barnvisor i Sverige, ställde samman den första upplagan av Sjung Svenska Folk 1906 för Samfundet för Unison Sång. Sedan dess har mycket hänt i Sverige och i världen och nu är det dags att ge ut en ny uppdaterad upplaga av Sjung Svenska Folk.

Sångboken ska spegla all den rika kultur och de sångskatter som vi alla tillsammans äger i vårt avlånga och stora land. Musiklärarnas Riksförening har medverkat vid tidigare utgivningar och har en självklar plats i detta spännande arbete.

Framtagandet av Sjung Svenska Folk kommer att ske
i samverkan med Kulturrådet, Skolverket, Utbildningsdepartementet och andra organisationer som anser det vara angeläget att skapa ett sjungande svenskt folk....

Vilka sånger skall ingå i sångboken Sjung Svenska Folk?

I denna nya uppdaterade upplaga vill vi be alla musiklärare i Sverige att
delta genom att gå till: https://forms.gle/9ETecMyScpJBHg8u6
och skriva in:

  • fem traditionella sånger på svenska av svenska upphovspersoner
  • fem moderna sånger på svenska av svenska upphovspersoner (fr 1980-tal och framåt)
  • fem sånger, som representerar de erkända minoritetsspråken i Sverige samt ur de invandrade nysvenskars sångskatter.
Preliminär tidsplan
  • Enkät för att samla in sånger  är öppen fram till 1 oktober
  • Hösten 2021 skall ett urvalsarbete göras.
  • Våren 2022 skall arbetet sammanställas i en ny bokform
  • Hösten 2022 skall den nya sångboken delas ut till barn och unga i skolorna runt om i Sverige i anslutning till skolstart.