Skolportens konferens för dig som undervisar i musik

Plats Stockholm, Näringslivets hus
Datum: 18-19 apr 2016
Tid: 09:00-16:00
Pris: 3.495 kr

Konferensen berör bland annat:
  • Nationella utvärderingen av musik - ta del av resultatet!
  • Lärandematriser i musik – koppla ihop mål, undervisning, respons och bedömning
  • Med läroplanen i fokus - praktiskt arbete på ett klokt, musikaliskt och professionellt sätt!
  • Könsmedvetet musikaliskt lärande - vikten av att synliggöra och uppmärksamma normer i samhället och i musiken
  • Utmaningar inom formativ och summativ bedömning i musikämnet
  • Ta del av praktiska exempel på kreativt skapande i musikundervisningen
  • Svårigheter och möjligheter i musikundervisningen i ett specialpedagogiskt perspektiv
  • Från dåtid till nutid på några klick - bygg upp en digital verktygslåda till dina elever!
  • Ta steget ut till det lokala kulturlivet - att nå utanför klassrummet skapar motivation och lärandeglädje
  • Ta del av Skolverkets nya undervisningsstöd om digitala verktyg i musikundervisningen
 
På konferensen medverkar:
Johan Alm, musiklärare och författare
Carina Borgström Källén, universitetslektor
Rickard Carlsson, musiklärare
Claes Eriksson, professor emeritus i utbildningsvetenskap
Annika Falthin, fil. dr i musikpedagogik
Kent Hedevåg, specialpedagog
Annette Mars, doktorand och musiklärare
Göran Nikolausson, universitetsadjunkt i musik
Magnus Pejlert, nationell samordnare för musik
Olle Zandén, universitetslektor i musikpedagogik

Program i pdf-format

Mer info
Etiketter: fortbildning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv