Styrelsemöte

Styrelsen träffades i helgen för att bl a jobba vidare med gymnasieenkäten. I samband med nästa nummer av vår tidning Musikläraren kommer du få möjlighet att bidra till vår fortsatta kartläggning av musikämnet på gymnasiet. Länken till enkäten kommer finnas med i tidningen, på hemsidan samt på facebook. Alla medlemmar kommer också få ett utskick via mail.

Ditt svar, dina tankar och åsikter är viktiga!!!


Andra viktiga punkter var det kommande numret av tidningen, hemsidan samt vidare planeringe inför årsmöte.
Om du vill engagera dig hör av dig till valberedningen.

Snabbsök Aktuellt

Arkiv