Estetisk kurs på gymnasiet införs

Enligt uppgift kommer någon form av estetisk verksamhet ”inom kort” att bli obligatoriskt för samtliga gymnasieelever. Hur omfattande är dock långt ifrån klart? Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, har tillsatt en gymnasieutredning som skall bl.a. föreslå åtgärder för att
alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utredningen ska också lämna förslag som syftar till att gymnasieskolans nationella program vidareutvecklas så att de ger en bred gemensam kunskapsbas.
Vad gäller den estetiska verksamheten är uppdraget formulerat så här: Analysera och föreslå hur alla nationella program i gymnasieskolan kan innefatta ett estetiskt ämne. Utredningen leds av Helén Ängmo och skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2016.


" – Jag är faktiskt inte främmande för att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan. Vi har lovat att inte stöpa om skolan igen under den här mandatperioden eftersom många lärare efterfrågat arbetsro. Samtidigt får det inte bli helt status quo i fyra år. Men en sak är att höja moralen hos lärarna så att de kan ta sig an uppgiften att undervisa med ny energi. Det gör vi genom att höja lönerna och ge dem förutsättningar att göra ett bra jobb."
Citat av Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister,
i Tidningen Gymnasiet

Etiketter: gymnasium

Snabbsök Aktuellt

Arkiv