Styrelsemöte - gymnasieenkät

Styrelsen träffades under lördagen för ett möte. Ett vanligt innehåll är att diskutera innehållet i vår tidning "Musikläraren". Det arbetas med ett nytt nummer som kommer komma till dig före jul. Föreningen arbetar för att digitalisera tidningen, något som du förhoppningsvis kommer få ta del av redan vid nästa nummer. Var inte orolig, den kommer dyka upp i brevlådan till alla medlemmar.

Huvuddelen av mötet  handlade om att utarbeta frågor till den  kommande gymnasieenkäten. I samband med  vår förra enkät, som var mer inriktad mot musiklärare i grundskolan, har vi fått många synpunkter, något som vi tacksamt tar emot. Den nya enkäten är på gång men vi har beslutat att avvakta tills i  januari. Under tiden har några utvalda lärare på gymnasiet fått möjlighet att komma med tankar om våra frågor. Detta givetvis för att vi ska få fram ett så bra underlag i enkäten som möjligt.

Snabbsök Aktuellt

Arkiv