Lasse Nordstedt - har lämnat oss

Jag lärde känna Lars Nordstedt för snart 50
år sedan. Vi var båda inrotade malmöbor och
träffades första gången i samband med musiklärarutbildningen på Malmö musik-konservatorium i mitten av 1960-talet. Sedan ”lurade” Lars, eller Lasse som han oftast kallades, in mig i MR:s lokalförening i Malmö på ett årsmöte i Lund 1965.

För Lasses del löpte den fackliga
tråden vidare med såväl lokala som centrala
fackliga uppdrag. Mellan åren 1984 och 1992
var han ordförande i Musiklärarnas Riksförening. Samtidigt satt han styrelsen för Lärarnas Riksförbund.

Som motionär och skrivelseförfattare var han outtröttlig. Han visste hur man formulerade
en text med saklighet och udd. Han hade en otrolig förmåga att ”producera sig”. MR försökte
en tid under Lasses ledning driva ett eget musikförlag. 1976 gavs bland annat debattboken
”Musikundervisning i omvandling” ut och hade dåtidens debattörer som författare.
Förlaget lades emellertid ned, men  hLasse gav sig inte. Han tog initiativ till en omarbetning
av den röda sångboken ”Sjung Svenska Folk” som i början av 1990-talet dök upp i en gul
förnyad version.

2004 kom ett bakslag för Lasse och Musiklärarnas Riksföreningen. Lärarnas Riksförbund
erkände inte längre MR som intresseförening. Detta fick till följd att medlemsmötet i Göteborg samma år ombildade föreningen till en fristående ideell förening med i första hand intressepolitiska ambitioner. Lasses uppmaning till hugade styrelseledamöter den gången löd:
”Lön: Ett stimulerande kamratskap, ännu mer kunskaper och ett visst inflytande”.

Lasse hade nära till humor och skratt. Detta fick medlemmar i de otaliga körer och blåsorkestrar
han ledde erfara. Kören Lyran låg honom särskilt varmt om hjärtat. Han hjälpte
förresten mig med flera arrangemang till den manskör jag under en tid ledde i Malmö –
Malmö Par Bricole.

Vi sörjer Lars Nordstedts bortgång. Hans starka stämma för musiken i samhället och
musiken i skolan har tystnat och lämnas åt evigheten.
Bo Ewald