Digitala verktyg i undervisningen

Skolverket har tagit fram ett diskussionsunderlaget som är till för att stödja lärare i att självständigt eller tillsammans med kollegor reflektera över kursplanen i musik

Materialet i pdf-format

Skolverkets hemsida


Titta också på denna film, som består av två delar:
- Ämnesexperter från Linnéuniversitetet diskuterar digitala verktyg och ger exempel på vad användning av digitala verktyg i musikskapande kan innebära i olika årskurser (4-9).
- Hur lärare på Kungshögsskolan i Ljungby tillsammans med eleverna planerar och genomför undervisning där digitala verktyg är en viktig del.

Mer  finns också att läsa på Musiklärarportalen t ex
http://www.musiklararportalen.se/grupper/f-3/forum/topic/digitala-verktyg-i-musikundervisningen-2/

Högskolekurs på Linnéuniversitet 

Snabbsök Aktuellt

Arkiv