Verksamhetsplan

Musiklärarnas Riksförenings verksamhetsplan 2014

Beslutad vid styrelsemöte 2014-05-10

Musiklärarnas Riksförening skall under 2014:
bevaka och bilda opinion kring följande frågor:
 • lärarutbildningen i musik
 • lärarlegitimation
 • förutsättningar för musiklärare att arbeta enligt LGR11
 • musikämnet på gymnasiet

genom att:
 • aktivt medverka vid större musikpedagogiska konferenser
 • formulera skrivelser, samt aktivt uppvakta beslutsfattande instanser och media
 • följa upp Skolverkets bedömningsstöd och den nationella utvärdering som förväntas 2015
 • utkomma med tre-fyra nummer av föreningens tidning, ”Musikläraren”, under året
 • uppgradera föreningens hemsida med aktuell information
 • samarbeta med fackförbunden och andra ämneslärarföreningar
 • informera om fackliga och musikpedagogiska frågor


Övrig verksamhet:
 •  
 • arbeta med rekrytering av medlemmar och av kontaktpersoner i olika delar av landet
 • genomföra minst fyra protokollförda styrelsemöten
 • stödja medlemmar i deras kontakter med fackförbund, Utbildningsdepartementet, Skolverket, arbetsgivare etc
 • sprida information om aktuell kompetensutveckling för musiklärare
 • aktivt stimulera medlemmarna till engagemang i utbildningspolitiska frågor
Etiketter: verksamhetsplan

Snabbsök Aktuellt

Arkiv