Musikens dag/Nätverksträff

Många musiklärare i landet har säkert funderingar över hur musikundervisning ska bedrivas för att förverkliga kursplanerna i musik. Man har frågor som handlar om betyg och bedömning, vad som menas med digitala verktyg i musikskapande, vilket ansvar rektor har för den musikundervisning som bedrivs i den lokala skolan eller kanske vilket stöd som Skolverket ger till musiklärare.

Dessa och många andra frågor hoppas vi som arbetar med Musiklärarportalen ska besvaras under Musikens dag den 20 mars på Linnéuniversitetet i Växjö. Musikens dag är en kostnadsfri inspirations- och kompetensutvecklingsdag för alla musiklärare och andra musikintresserade som arrangeras av Musiklärarportalen.se - nätverket för musiklärare i Sverige och Linnéuniversitetet.

Temat för dagen är  ”Skolverk + Musikverk + Bedömningsvärk?” med intressanta föreläsningar och workshops innehållande praktiska tips i olika kunskapsområden kopplade till Lgr 11. Dessutom hålls en paneldebatt med Skolverkets enhetschef för förskola och grundskola och Skolverkets undervisningsråd i musik samt de forskare som har författat Skolverkets bedömningsstöd i musik för årskurs 6 respektive årskurs 9. Vid detta tillfälle har musiklärare möjlighet att diskutera musiken i skolan direkt med de medverkande.

Vi hoppas också att Musikens dag ska ge musiklärare inspiration i musikskapande, då några av de mest meriterade och etablerade kompositörer/musikproducenter/artister från Melodifestivalen har bjudits in. Bobby Ljunggren och Thomas G:son, Fredrik Thomander, Thorleif Torstensson föreläser om allt från låtskrivande och produktion till artisteri och musikbransch.

På kvällen bjuder vi in till nätverksträff i musik, där innehållet från dagens aktiviteter sammanfattas och där tillfälle ges för fortsatta diskussioner. Det kommer också att vara möjligt att delta på nätverksträffen online via webb-TV på Musiklärarportalen.se.  Att musiklärare får möjlighet att kommunicera med kollegor och medverka i olika former av musikpedagogiska diskussioner har ett stort värde för kvalitetsutveckling av musikundervisningen och bidrar till professionalisering inom  yrket. Gemensamma mötesplatser för musiklärare, lärarutbildare och forskare gör det möjligt att problematisera musikläraruppdraget och hjälpas åt att höja kvaliteten på svensk musikundervisning.

Musiklärarportalen.se med ca 800 registrerade medlemmar är en av många mötesplatser, som gör det lättare än tidigare både att hitta samarbetspartners och att samarbeta. Vi och våra elever har mycket att vinna på att vi utvecklar en stark profession genom ett kollegialt samarbete såväl vad gäller bedömning som när det gäller att dela erfarenheter och material. Missa inte Musikens dag!

Anmälan
 OBS! Antalet platser är begränsade, Anmälan dock senast 6 mars.
För mer information och anmälan: Lnu.se/musikensdag

NÄTVERKSTRÄFF I MUSIK
Torsdagen den 20 mars kl. 18.30 - 20.00 är det dags för nätverksträff i musik i Södra salen (M-huset)vid Linnéuniversitetet i Växjö under
temat ”Skolverk + Musikverk = Bedömningsvärk?"
Kvällen kommer i huvudsak ha fokus på gemensamma diskussioner med utgångspunkt från den paneldebatt med som hållits med Skolverket under Musikens dag.
Hoppas att du har möjlighet att delta denna kväll tillsammans med andra musiklärare och att många av de frågor som du har kring musikundervisning ska bli besvarade. Välkommen!

Nätverksträffen sänds för övrigt online via webb-TV på Musiklärarportalen.se, där det är möjligt att kommunicera via sms och mail.
Anmälan senast 13 mars till goran.nikolausson@lnu.se

Etiketter: fortbildning nätverk

Snabbsök Aktuellt

Arkiv