Musicerande och musikskapande

I årskurs 1–3

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel

• Imitation och improvisationer med rörelser, rytmer och toner

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 

I årskurs 4–6

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

• Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

• Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

• Musikframföranden.

 

I årskurs 7-9

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.