Musiklärarportalen

Göran  Nikolausson - en av de som ansvarar för Musikportalen Göran Nikolausson - en av de som ansvarar för Musikportalen

Musiklärarportalen ska också vara ett forum där musiklärare, lärarutbildare och forskare tillsammans kan problematisera musikläraruppdraget och hjälpas åt att höja kvaliteten på svensk musikundervisning. Kunskapskraven leder oss rakt in i frågor om musikalisk kvalitet genom att väcka frågor om hur kraven ska tolkas. Svar på sådana frågor kan bara lösas genom samarbete. Musiklärarportalen gör det lättare än tidigare både att hitta samarbetspartners och att samarbeta.

 

Ett nätverk blir vad dess medlemmar gör det till. Varje dag utvecklar och utvärderar musiklärare arbetsmaterial och metoder. På musiklärarportalen har vi möjlighet att dela med oss av våra goda idéer och ta del av våra kollegors erfarenheter. Det kan vara allt ifrån pedagogiska planeringar, lektionsmaterial, mallar för dokumentation till skriftliga omdömen.

 

Vi och våra elever har mycket att vinna på att vi utvecklar en stark profession genom ett kollegialt samarbete såväl vad gäller bedömning som när det gäller att dela erfarenheter och material. Vill du vara med och bygga detta nätverk, anslut dig redan idag:

 

http://www.musiklararportalen.se/

Etiketter: undervisning

Snabbsök Aktuellt

Arkiv