Ändrad Kursplan

Efter en arbetsprocess, där bl a MR har lämnat in synpunkter, så är nu beslutet taget. De nya kursplanerna kommer att gälla från 1 juli 2021. Mer om detta kommer att finns i det kommande numret av vår medlemstidning Musikläraren.

Om du vill läsa den nya kursplanen så finns den här på Skolverkets sida.