Arbetet med den nya sångboken fortsätter. 
Nytt sista datum för dig att påverka innehållet i den är 1 januari 2022

Var med att påverka: 
https://forms.gle/9ETecMyScpJBHg8u6
Läs mer om projektet!