Timplaneförslag

MR är remissinstans när det gäller förslaget som bl a innehåller att Elevens val försvinner samt att marginellt mer tid för ämnet ska läggas i åk 1-3. 

Läs vad MRs har skrivit

Läs om förslaget på Skolverkets hemsida